Pers & Media

Met de vraag hoe MKB Nederland naar de Sustainable Development Goals (SDG) kijkt, is Pidzh in samenwerking met PIM Totaal, Aquanoom en Brainslab op onderzoek uitgegaan. De onderzoeksopzet was als volgt: deskresearch, een kwalitatief deel waarin we respondenten hebben geïnterviewd en een kwantitatief deel waar we...

Vrijdag 5 november organiseert de Klimaat en Energie Koepel (KEK) haar derde CEO-event. Het event is onderdeel van de Klimaatcampagne. Met de Klimaatcampagne stellen Young Professionals samen met hun CEO bedrijfsspecifieke doelstellingen op waarmee de ambities van het Klimaatakkoord worden vertaald naar bedrijfsniveau. Tijdens het CEO-event...

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vastgesteld. Tijdens de duurzame derde donderdag meeting presenteerde het Nieuwe Netwerk team wat die verschillende SDG’s zijn en hoe die met elkaar samenhangen. Lees hier het artikel > ...